artikler #nedsatt funksjonsevne flyktninger oslo kommune imdi intgrering norge innvandring innvandrere migranter flyktninger


seminaret med forklaring for Ablooms jobb for nedsatt funksjonsevne flyktninger og hvordan de jobber for å forbedre livsvilkårene for dem og å ivareta kompetanseheving gjen-nom lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og spørre om hvorfor Flyktninger med nedsatt funksjonsevne blir sittende på mottak lengre enn de andre.Flyktninger med nedsatt funksjonsevne blir i Norge sittende på mottak uten at kommunene stiller opp og bosetter dem.

Les mer