SV kjemper alene i retur kampen mens ap støtter frp politikken


12 Nov
12Nov

Ap og Sp tok denne uka KrFs og Venstres plass som støtteparti for Høyre/Frp-regjeringen. Eller for å si det mer presist: For Sylvi Listhaugs behandling av de såkalte oktoberbarna som skal tvangsreturneres til Afghanistan. Dette er afghanske ungdommer som fikk midlertidig opphold i Norge fordi de var barn da de kom. Oppholdet skulle gjelde til de var 18 år, som de fyller i år.

Det var ventet at Sp ville slå ring om Sylvi Listhaug i denne saken. Når det kommer til asylpolitikken, står Sp på høyresiden. Derimot var det mange i Ap som håpet at partiledelsen ville falle ned på riktig side; på venstre side.

Det er et sterkt press internt på Ap-ledelsen for at partiet skal kjempe for å stanse utsendelsen av disse barna. Presset kommer ikke bare fra AUF og venstrefløyen. Fylkeslag flere steder i landet ber partiledelsen om å snu. Tidligere Ap-statsråder har gått offentlig ut. Partimedlemmer har meldt seg ut. På sosiale medier er engasjementet fra Ap-folk stort for å stanse tvangsutsendelsene. Det var skuffelse og mye sinne på sosiale medier da det onsdag kveld ble klart at Aps stortingsgruppe slo ring om Listhaug og avslo SVs forslag om midlertidig stans i asylreturer til Afghanistan.

Med sitt generelle forslag om stans gjorde SV det enkelt for Ap-ledelsen å slå ned det begynnende asylopprøret i stortingsgruppa. SV-forslaget som Stortinget skal behandle tirsdag, omfatter nemlig ikke bare stans i utsendelsen av oktoberbarna. Det gjelder uttransporteringer for personer i alle aldre. SV burde ha snakket med Ap og Sp før partiet la fram forslaget. Slik SV-forslaget framstår, kan det tolkes som en protest mot asylpolitikken i sin alminnelighet. SVs gruppe kunne ikke vente at Ap og Sp vile gå med på det.

Venstre har varslet at partiet vil foreslå å begrense returstansen til bare å omfatte mindreårige som kom til Norge alene, og som henvises til internflukt. Et lignede forslag ble luftet under debatten i Aps stortingsgruppe onsdag. Aps fraksjon i kommunalkomiteen vil tygge videre på det. Ap har foreslått å innføre sårbarhetskriterier for mindreårige asylsøkere. Det er et framskritt. Slaget om asylbarna er ikke over.

Sp må være med på laget hvis slaget skal vinnes. Sylvi Listhaug trenger bare Sps stemmer i Stortinget for å få det som hun vil. For Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, valgets vinner, må det føles ubekvemt å lede det eneste opposisjonspartiet som støtter regjeringen i denne saken hvis Støre og Ap skulle overraske å gå mot regjeringen. Sp vant ikke valget på å føre høyrepolitikk. Partiet vant fordi det hadde ført en hard og effektiv opposisjonspolitikk. Hvis Ap-ledelsen mot formodning snur, bør også Sp-ledelsen snu seg rundt. Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre må slutte med å dilte etter Listhaug.

Ap trenger virkelig en snuoperasjon. Partiet har ikke kommet på offensiven etter valgnederlaget. Nå haster det. Den siste meningsmålingen her i avisen fra ANB viser at partiet fortsetter å falle. Høyre er med en oppslutning på 25,7 prosent større enn Ap som på denne målingen får 25,1 prosent. Både Sp og SV går fram på målingen.

Ap tapte valget blant annet på grunn av svak innsats som opposisjonsparti i forrige periode. Gjennom forlik og kompromisser med den blåblå regjeringen ble Ap så likt Høyre at velgerne fikk problemer med å se forskjellen på de to partiene. Den foreløpige valgundersøkelsen fra Institutt for samfunnsforskning viser at Ap mistet over 100.000 velgere til sine rødgrønne venner Sp og SV. 63.000 tidligere Ap velgere vandret over til Sp og 40.000 gikk til SV. Valgets tale er klar. Ap tapte fordi mange velgere oppfattet at partiet hadde beveget seg mot høyre.

Aps historiske plassering er på venstresiden med klar front mot høyre. Det gjelder på alle viktige områder, også i asylpolitikken. Etter fire dårlige år i opposisjon må Ap-ledelsen ha lært at opposisjonens viktigste jobb er å opponere mot regjeringen. Forlik om for eksempel asylpolitikk og Forsvaret, er rene tapsprosjekter.

KILDE : Norge og innvandring 

Journalist : FOUAD HILAL

Kommentarer
* E-postadressen vil ikke bli publisert på hjemmesiden.