la dem bli. de er en del av oss


19 Oct
19Oct

Et par hundre demonstranter deltok i et fakkeltog med krav om at de såkalte oktoberbarna slipper å bli sendt tilbake til Afghanistan.


Oktoberbarna kalles de, afghanske mindreårige som har måttet flykte fra hjemlandet sitt og som kom til landet vårt i 2015. Norske myndigheter har gitt dem avslag på asylsøknadene sine og har bestemt at de nå blir 18 år og skal deporteres til Afghanistan. I dagene og ukene som kommer, står 130 mindreårige foran deportasjon til Kabul eller videre flukt ut i Europa. Noen vil også gå «under jorda» i Norge i redsel for hva som venter dem i Afghanistan.


flere hundre demonstranter foran stortinget 18..10.2017 "Oktoberbarna" er 130 afghanske asylsøkere som kom til Norge i 2015. De fyller 18 i oktober, ifølge norske myndigheter, og mister dermed beskyttelsen de har hatt som mindreårige. De skal sendes tilbake til sitt krigsherjede hjemland, har utlendingsmyndighetene bestemt.

Skuespilleren Lena Kristin Ellingsen var blant dem som holdt appell foran Stortinget onsdag kveld.

– Jeg er helt uenig i måten politikerne behandler disse ungene på. De har opplevd ting vi ikke kan sette oss inn i. Det er umenneskelige forhold de sendes tilbake til, sier hun til TV 2.

Det er vergeforeningen Følgesvennen og organisasjonene Refugees Welcome og Nok er nok som står bak demonstrasjonen onsdag, men en rekke andre organisasjoner støtter den. Også ungdomspartiene AUF, KrFU, Unge Venstre og SU stiller seg bak.


noen av oktober mindre årige asylsøkere Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er svært vanskelig, men likevel regner norske myndigheter det som trygt å sende flyktninger tilbake dit.

Kun to provinser, Nangarhar og Helmand, regnes som så utrygge at ingen kan tvangsreturneres dit. En del flyktninger fra disse provinsene kan imidlertid sendes tilbake til såkalt internflukt i Kabul, mener norske myndigheter. Den norske praksisen er omstridt og kritisert av blant andre Amnesty International.


noen av press representantere 


Asylforliket som ble inngått i 2016, har som kjent ført til alvorlige konsekvenser for afghanske asylsøkere i Norge. Særlig hardt har det gått utover barn som har kommet alene til landet vårt. Traumatiserte mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år, har få eller ingen sjanser til å få den beskyttelsen de har krav på i Norge i dag. Bortfall av rimelighetsvilkåret, fører til at det ikke lenger tas hensyn til om det er rimelig eller ikke å sende ut enslige mindreårige uten nettverk til internflukt i Kabul. Der sier Norge at det er trygt for dem til tross for at sikkerhetssituasjonen blir stadig dårligere. Hadde de fått behandlet sakene sine før 01.10.16, ville mange av dem ha fått beskyttelse og ville vært i gang med livene sine i Norge nå. Isteden ser vi deprimerte unge, uten håp og som har det så vondt at de driver med selvskading og ikke orker å leve mer.

Norske myndigheter har også erklært store deler av Afghanistan for trygge. Dette rammer selvfølgelig også afghanske barnefamilier og enslige voksne. Intet land i Europa deporterer flere asylsøkere til Afghanistan enn det Norge gjør.


KILDE : NORGE OG INNVANDRING 

JOURNALIST : FOUAD HILAL   


Kommentarer
* E-postadressen vil ikke bli publisert på hjemmesiden.