kommunene bryter krav om opplæring til innvandrere


01 Nov
01Nov

En gruppe Fafo-forskere, Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Erika Braanen Sterri, har evaluert hvordan 

norske kommuner oppfyller Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere.

Elleve år etter at kravene om heldagsprogram for flyktninger ble vedtatt, har flere kommuner fortsatt ikke fulgt opp. Det går frem av en forskningsrapport som ble overlevert innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

I den over 300 sider tykke rapporten går det frem at kommunene viser stor variasjon i hvordan de løser de lovpålagte oppgavene, og at det også er store forskjeller i hvilken grad de lykkes.

– Alvorlig funn, sier forskerne

Forskerne har også avslørt at flere norske kommuner ikke følger loven:

  • Vi kan fastslå at lovens formål oppfylles i svært ulik grad i de ulike kommunene, og at dette til dels kan tilbakeføres til ulik virkemiddelbruk. De sentrale virkemidlene praksis, arbeidspraksis, grunnskole og ordinært arbeid som del av program, anvendes i svært ulik utstrekning i de ulike kommunene.
  • Selv det lovpålagte kravet om heldags- og helårsprogram oppfylles ikke i alle kommuner, noe som må sies å være et alvorlig funn elleve år etter at ordningen ble innført.

Forskerne sier samtidig at nettopp heldagsprogram «... er viktig for overgang til arbeid – for menn».

– Rett og slett fortvilende. Det er så viktig at de får muligheten til å lykkes i Norge, og dette er en dårlig start for disse personene, sier Listhaug om 


Kilde : Aftenposten

Journalist : FOUAD HILAL    


Kommentarer
* E-postadressen vil ikke bli publisert på hjemmesiden.