kjemper hardt for integrering


14 Oct
14Oct

Voksne for barn i Asker og Bærum har arrangerte  verdens dagen for psykisk helse og tema var noe å glede seg over og flyktninger vært en del av dette.små innledninger av flyktninger hvor de fikk mulighet for å fortelle om deres historier til  norske ungdommer og publikum . 


Hilde Elise leder for organisasjonen i Asker og Bærum sier at de jobber med kontinuerlige planer og prosjekter for mindreårige flyktninger og kvinner

 

leder for Voksne for barn i Bærum Hilde elise sier: 

-vi begynte i 2016 de startet med svømmekurs for kvinner og aktiviteter for ungdommer i asylmottaket som ble nedlagt etter på og de måtte stanse noen av aktivitetene midlertidig men nå de kommer med mange gode planer som vil hjelpe i integreringsprosessen .

HUN BLE RØRT NÅR DE FORTALTE OM SINE HISTORIER 

mange ungdommer har opplevd vanskelige situasjoner og de fortsatt har noen dårlige minner jeg ble rørt når jeg hørt deres historier noen av dem var borte av familie i tre år og jeg som mamma vet hvor vanskelig det å ikke si barna i tre år 

Hilde jobber med et prosjekt som heter " unik ungdom i Asker og Bærum " prosjektet vil hjelpe mindreårige flyktninger med integrering og få dem til å bli bedre kjent med det norske samfunnet sier Hild Elise til NORGE OG INNVANDRING JOURNALIST : FOUAD HILAL 

fotograf: AHAJ ABDOU Kommentarer
* E-postadressen vil ikke bli publisert på hjemmesiden.