Fafo foreslår mer øremerking av midler for integrering


01 Nov
01Nov

etter Fafo rapport om Integrering og innvandrere kommer fafo forsker Anne Britt Djuve. med forslag for å forbedre integreringen : Vi tror mer øremerking av midler, og heldagsprogram, kan føre til bedre resultater, Størrelsen på kommunene påvirker hvor lett det er å sette sammen differensierte tilbud tilpasset ulike grupper av deltagere, og ledighetsnivået lokalt påvirker hvor lett det er å formidle over i arbeid.

Vi kan fastslå at lovens formål oppfylles i svært ulik grad i de ulike kommunene, og at dette til dels kan tilbakeføres til ulik virkemiddelbruk, heter det.

– Vi tror mer øremerking av midler, og heldagsprogram, kan føre til bedre resultater, sier Anne Britt Djuve.

Loven ble vedtatt etter rapporter om at i mange innvandrergrupper var yrkesdeltagelsen lav og sosialhjelpsbruken høy, selv etter mange år i Norge.

Både i den politiske debatten og innenfor forskningen ble det fremsatt kritikk av kvaliteten på kommunenes integreringsinnsats og av de mer grunnleggende prinsippene for integreringsarbeidet, skriver Fafo-forskerne.

Bydel Gamle Oslo har heldagsprogram, og kan vise til at 67 prosent av deltakerne kom i jobb eller utdanning i fjor. Tallene så langt i år har økt til 71 prosent.

– Vi jobber tett med de det gjelder, og prøver å finne riktige tiltak for hver enkelt, sier teamleder i introduksjonsprogrammet, Linn Camilla Elvenes.

– Stiller næringslivet godt nok opp med praksisplasser?

– Jeg føler at vi har mange gode samarbeidspartnere. Ordningen er jo egentlig en gavepakke til arbeidsgiveren. Men det krever at vi stiller opp og ikke overlater hele ansvaret til arbeidsgiveren, sier hun.

Kilde: NRK

Journalist : FOUAD HILAL  

Kommentarer
* E-postadressen vil ikke bli publisert på hjemmesiden.