Asylsøkere blir blokkert ut av arbeidsmarkedet og helsevesenet, sier frivillige organisasjoner


06 Aug
06Aug


Tusenvis av asylsøkere fanget i Hellas av sakte byråkrati står overfor problemer med å bli utstedt et personnummer og skatteidentifikasjonskode som gir dem mulighet til å søke etter arbeid og ha tilgang til helsevesenet når de venter på at søknadene skal behandles.


Spørsmålet ble tatt i forkant i en skriftlig klage torsdag signert av 25 ikke-statlige organisasjoner og adressert til departementene for migrasjon, interiør, helse, administrativ reform, arbeidskraft, økonomi og finans.


Frivillige organisasjoner hevder også å ha mottatt klager fra asylsøkere som ble nektet disse dokumentene direkte eller bedt om å produsere umulige dokumenter som kun kunne leveres av statstjenestene i deres krigsherredede hjemland.


Forsinkelsene i behandlingen av asylansøkninger, sier ikke-statlige organisasjoner, avgjøre "en kjedereaksjon som resulterer i at søkerne blir nektet sine grunnleggende rettigheter.

Kommentarer
* E-postadressen vil ikke bli publisert på hjemmesiden.